Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας 

Τελευταία Ενημέρωση Μάρτιος 2022

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η επιχείρηση ‘ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΕΡΤΙΔΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑ’ σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα της , που περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) της. Η ‘ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΕΡΤΙΔΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑ’ δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα για να προσφέρει άμεση εξυπηρέτηση στους πελάτες της  σε ένα φιλικό περιβάλλον ώστε να ενημερωθούν για τα προϊόντα που διαθέτει και τη δυνατότητα της πραγματοποίησης αγορών μέσω του διαδικτύου εξ αποστάσεως.

Η παρούσα ιστοσελίδα και  ηλεκτρονικό κατάστημα ανήκει και λειτουργεί από την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία ‘ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΕΡΤΙΔΗΣ‘, με διακριτικό τίτλο ‘ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΕΡΤΙΔΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑ’, με ΑΦΜ 027038850 που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, περιοχή Καλλιθέα επί της οδού Φιλαρέτου αρ. 104, με ΤΚ 17676, με τηλέφωνο: +30 2109511651 και e-mail:  info@zertidis.gr και εκπροσωπείται από τον ίδιο.

Προτού περιηγηθείτε και χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης Ιστοσελίδας, την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies, διότι η χρήση της ιστοσελίδας μας συνίσταται στην ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμμόρφωση με τους Όρους και Πολιτικές αυτές.

Παρακάτω θα σας εξηγήσουμε συνοπτικά τις υποχρεώσεις σας, τα δικαιώματά σας και πώς αντιμετωπίζουμε δυσάρεστες καταστάσεις αναφορικά με την χρήση της ιστοσελίδας μας.

2. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο(προϊόντα, υπηρεσίες, επωνυμίες ή διακριτικά γνωρίσματα κτλ) και το λογισμικό της παρούσας ιστοσελίδας αποτελούν αντικείμενα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της επιχείρησης είτε τρίτων νόμιμων δικαιούχων και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου, καθώς και των συναφών Διεθνών Συμβάσεων. Οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να μην αναπαράγουν, αντιγράφουν, αναμεταδίδουν, αποθηκεύουν, μεταφράζουν, τροποποιούν  κείμενα ή εικόνες της ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση από τον νόμιμο δικαιούχο. Οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να γνωρίζουν ότι τα περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα αποτελούν  αντικείμενο πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων και δεν επιτρέπεται η επεξεργασία(αποθήκευση, τροποποίηση κτλ) τους χωρίς την άδεια τους. 

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι έχουν παραβιαστεί πνευματικά ή βιομηχανικά δικαιώματά που σας αφορούν, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας.

3.Υποχρεώσεις Επισκέπτη/Χρήστη

α. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να ακολουθεί και να τηρεί τους παρακάτω κανόνες όταν περιηγείται είτε χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών:

  1. Να μην αποστέλλει είτε μεταδίδει με άλλους τρόπους  μηνύματα με υβριστικό, προσβλητικό, ρατσιστικό, απειλητικό ή γενικά κατακριτέο περιεχόμενο.
  2. Να μην  αποστέλλει μηνύματα είτε μεταδίδει με άλλους τρόπους πληροφορίες που παραβιάζουν προσωπικά δεδομένα, πνευματικά ή βιομηχανικά δικαιώματα τρίτων.
  3. Να μην αποστέλλει ή εγκαθιστά κακόβουλο λογισμικό είτε να αποστέλλει ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία ή διαφημιστικά μηνύματα. 
  4. Να μην αποστέλλει περιεχόμενο το οποίο παραπλανά ως προς την ταυτότητα του χρήστη/επισκέπτη. 
  5. Να μην παρενοχλεί τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο.
  6. Να μην συλλέγει ή αποθηκεύει προσωπικές πληροφορίες άλλων χρηστών.

β. Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αντιλαμβάνεται ότι η επιχείρηση δε μπορεί να ελέγχει ανά πάσα στιγμή, παρότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, το περιεχόμενο και την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας και συνεπώς δε μπορεί να εγγυηθεί για την ακρίβεια, τη διαθεσιμότητα και  την ποιότητα του περιεχομένου της ιστοσελίδας ,καθώς και την πιθανή έκθεση του χρήστη/επισκέπτη σε κακόβουλο λογισμικό.

4.Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική Cookies

Η επιχείρηση μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται τις προσωπικές  σας πληροφορίες , λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα τεχνολογικά και οργανωτικά μέτρα σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου.

Επιπλέον, η επιχείρηση χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σας ενθαρρύνουμε να συμβουλευτείτε την Πολιτική Cookies μας.

5. Περιορισμός Ευθύνης

Η ‘ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΕΡΤΙΔΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑ’ καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας της, εντούτοις  δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι δε θα εμφανιστούν σφάλματα, διακοπές ή κακόβουλο λογισμικό από τρίτους. Ως εκ τούτου, στο βαθμό που επιτρέπεται από το Νόμο,  οποιαδήποτε μορφή βλάβης ή ζημίας προκληθεί στον χρήστη/επισκέπτη κατά την πρόσβαση ή την πλοήγησή του στην ιστοσελίδα  γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του. Η επιχείρηση, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβη ή αδυναμία τεχνικών συστημάτων, προσωρινή διακοπή της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της ούτε για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων που υπάρχουν. Για τους παραπάνω λόγους, προτρέπουμε τους χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας να χρησιμοποιούν προγράμματα προστασίας  από κακόβουλα λογισμικά.

Επιπλέον, η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα για τυχόν οριστική διακοπή της ιστοσελίδας της ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 Η επιχείρηση δε μπορεί να εγγυηθεί ότι οι πληροφορίες και οι παρεχόμενες υπηρεσίες της που διατίθενται στην ιστοσελίδα θα ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των χρηστών/επισκεπτών. Η επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρέχει ακριβείς, αληθείς και έγκυρες πληροφορίες και δη να υπάρχει διαθεσιμότητα των προϊόντων που προσφέρει, δε μπορεί να εγγυηθεί, όμως, ούτε να δεσμευτεί ότι ανά πάσα στιγμή το περιεχόμενο της θα είναι επικαιροποιημένο, ούτε αν τυχόν έχουν εμφιλοχωρήσει τυχόν λανθασμένες καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων. Μάλιστα, η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμά της να μεταβάλλει και να ανανεώνει ελεύθερα το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Συγκεκριμένα, η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές των προϊόντων της.

6. Σύνδεσμοι με Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Η παρούσα ιστοσελίδα  πιθανώς να παρέχει συνδέσμους με μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, instagram), οι οποίοι μπορούν να μεταφέρουν τον χρήστη/επισκέπτη σε αυτές. Οι πάροχοι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι αποκλειστικώς υπεύθυνοι για την ασφάλεια, την ποιότητα, το περιεχόμενο, την χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών κατά την πλοήγησή σας στους διαδικτυακούς τους τόπους. Η επιχείρηση δε μπορεί να διαχειρίζεται ούτε μπορεί να παρεμβαίνει  στις υπηρεσίες αυτές. Συνεπώς, η επιχείρηση δε φέρει καμία ευθύνη  για τυχόν σφάλματα, παραπλανητικό περιεχόμενο. καθώς και για  τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας πληροφοριών. Σας ενθαρρύνουμε να συμβουλευτείτε τους Όρους Χρήσης και Πολιτικές Απορρήτου σε αυτές τις υπηρεσίες, ενώ για οποιοδήποτε ζήτημα από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες  σας προτρέπουμε να απευθυνθείτε απευθείας σε αυτές. 

7. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους κριθεί άκυρος, οι υπόλοιποι όροι δεν επηρεάζονται και παραμένουν έγκυροι και σε ισχύ. Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει σε σχέση με τη λειτουργία και χρήση της αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας. 

8. Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Η  επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς και να αναπροσαρμόζει τους Όρους Χρήσης, όποτε κρίνει αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια ανάρτηση αυτών στην παρούσα  ιστοσελίδα. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους Όρους Χρήσης μας, για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές τους. 

9. Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας 

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία για συγκεκριμένα ερωτήματα, απορίες, προβληματισμούς ή κρίνετε ότι μπορούμε να βελτιωθούμε σε κάτι, μπορείτε να απευθύνεστε στο e-mail: info@zertidis.gr και στο τηλέφωνο: +30 2109511651.